Bảng giá linh kiện máy tính

2.700.000 

Ổ cứng SSD

Ổ SSD Kuijia 120GB

900.000 
1.520.000 

Ổ cứng SSD

SSD EEKOO 240GB

1.520.000 
1.040.000 
1.040.000 

Ổ đĩa HDD - DVD

Ổ cứng HDD Seagate 1TB

2.100.000 
1.300.000 

Bảng giá linh kiện máy tính cũ

550.000