Bộ vi xử lý Chip CPU G2030, SOCKET 1155, LẮP MAIN H61